КОНВЕНЦИИ НА МОТ, РАТИФИЦИРАНИ ОТ РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

 

1. КОНВЕНЦИЯ № 1 от 1919 г. за ограничаване до 8 часа на ден и до 48 часа на седмица работното време в индустр. предприятия. /рат. 1921 г. ДВ, бр.189/1921 г, в сила от 14.02.1922 г., обн. ДВ, бр. 36/1997 г./

2. КОНВЕНЦИЯ № 3 от 1919 г. относно работата на жените преди и след раждане. /рат. 1921 г. ДВ, бр.189/1921 г., в сила от 14.02.1922 г., обн. ДВ, бр. 39/1997 г./

3. КОНВЕНЦИЯ № 6 от 1919 г. относно нощния труд на децата/индустрия/. /рат.1921 г. ДВ, бр.189/1921 г., в сила от 14.02.1922 г., обн. ДВ, бр.38/1997 г./

4. КОНВЕНЦИЯ № 8 от 1920 г. относно обезщетенията за безработица/корабокрушение/. /рат..1923 г. ДВ, бр.236/1923 г., в сила от 16.03.1923 г., обн ДВ, бр.44/1997 г./

5. КОНВЕНЦИЯ № 9 от 1920 г. относно настаняването на работа на моряците. /рат.1923 г. ДВ, бр.236/1923 г., в сила от 16.03.1923 г., обн ДВ, бр. 39/1997г./

6. КОНВЕНЦИЯ № 11 от 1921 г. относно правото на сдружаване и съюзяване на земеделските работници. /рат. 1924 г. ДВ, бр.81/1924 г. в сила от 6.03.1925 г. обн. ДВ, бр. 35/1997 г./

7. КОНВЕНЦИЯ № 12 от 1921 г. относно обезщетенията при трудови злополуки в земеделието. /рат.1924 г. ДВ, бр.81/1924 г. в сила от 6.03.1925 г. , обн. ДВ, бр.44/1997 г./

8. КОНВЕНЦИЯ № 13 от 1921 г. относно употребата на оловния карбонат в бояджийството. /рат.1924 г. ДВ, бр.81/1924 г., в сила от 6.03.1925 г., обн. ДВ, бр.38/1997 г./

9. КОНВЕНЦИЯ № 14 от 1921 г. относно седмичната почивка  в индустриалните предприятия. /рат.1924 г., ДВ, бр.81/1924 г., в сила от 6.03.1925 г., обн. ДВ, бр.38/1997 г./

10. КОНВЕНЦИЯ № 16 от 1921 г. относно задължителните медицински прегледси на деца и юноши, приети на служба в параходите./рат.1924 г. ДВ, бр.81/1924 г., в сила от 6.03.1925г., обн.ДВ, бр.39/1997 г./

11. КОНВЕНЦИЯ № 17 от 1925 г. относно обезщетенията при трудови злополуки. /рат. 1929 г. ДВ, бр.87/1929 г., в сила от 5.09.1929 г./

12. КОНВЕНЦИЯ № 18 от 1925 г. относно обезщетенията при професионални болести./рат. 1929 г. ДВ, бр.25/1929 г., в сила от 5.09.1929 г./

13. КОНВЕНЦИЯ № 19 от 1925 г. относно еднаквото третиране на чужденците и местните работници при даване на обезщетение в случай на злополука/рат.1929 г. ДВ, бр.253/1929 г., в сила от 5.09.1929 г./

14. КОНВЕНЦИЯ № 20 от 1925 г. относно нощния труд в хлебопекарниците./рат.1929 г. ДВ, бр.253/1929 г., в сила от 5.09.1929 г./

15. КОНВЕНЦИЯ № 21 от 1926 г. относно опростяване на прегледа на емигрантите, извършван в параходите./рат.1929 г. ДВ, бр.27/1929 г., в сила от 29.11.1929 г./

16. КОНВЕНЦИЯ № 22 от 1926 г. относно договора за наема на работа на моряците./рат.1932г. ДВ, бр.89/1932 г., в сила от 29.111929 г./

17. КОНВЕНЦИЯ № 23 от 1926 г. относно репатрирането на моряците. /рат.1932г. ДВ, бр.89/1932 г., в сила от 29.11.1929 г./

18. КОНВЕНЦИЯ № 24 от 1927 г. относно осигуровката за болест на работниците от индустрията, търговията и на домашната прислуга./рат.1929 г. ДВ, бр.87/1929 г., в сила от 01.02.1931 г./

19. КОНВЕНЦИЯ №25 от 1927 г. относно осигуровката за болест на земеделските работници./рат.1929 г. ДВ, бр.87/1929 г., в сила от 04.09.1935 г./

20. КОНВЕНЦИЯ № 26 от 1928 г. относно установяването на методи за определяне на минималните заплати./рат.1933 г. ДВ, бр.227/1933 г., в сила от 04.06.1936 г./

21. КОНВЕНЦИЯ № 27 от 1929 г. относно означаването на тежестта върху колети, транспортирани кораби./рат.1934 г. ДВ, бр.131/1934 г., в сила от 04.06.1936 г./

22. КОНВЕНЦИЯ № 29 от 1930 г. относно принудителния или задължителния труд./рат.1932г. ДВ, бр.91/1932 г., в сила от 22.09.1933 г./

23. КОНВЕНЦИЯ № 30 от 1930 г. относно работното време в търговията и в търговските бюра./рат.1932 г. ДВ, бр.12/1932 г., в сила от 29.08.1933 г./

24. КОНВЕНЦИЯ № 32 от 1932 г. относно защитата срещу злополуки на работниците, заети в товаренето и разтоварването на кораби./рат.1949 г. ДВ, бр.207/1949 г., в сила от 29.12.1950 г., обн. ДВ, бр.38/1997 г./

25. КОНВЕНЦИЯ № 34 от 1933 г. относно платените бюра за настаняване на работа./рат. 1949 г. ДВ, бр.207/1949 г., в сила от 29.12.1950 г., обн. ДВ, бр.36/1997 г./

26. КОНВЕНЦИЯ № 35 от 1933 г. относно задължителната осигуровка старост на работниците в индустриалните и търговските предприятия, на тези от свободните

професии, както и на работещите в дома си работници и домашната прислу-

га./ рат.1949 г. ДВ,бр.207/1949 г., в сила от 29.12.1950 г. обн. ДВ, бр.44/1997г/

27. КОНВЕНЦИЯ № 36 от 1933 г. относно задължителната осигуровка старост на работниците в земеделието./рат.1949 г. ДВ, бр.207/1949 г., в сила от 29.12.1950г.,

обн. ДВ, бр.45/1997 г./

28. КОНВЕНЦИЯ № 37 от 1933 г. относно задължителната осигуровка инвалидност на работниците в индустриалните и търговските предприятия, на тези от свободните професии, както и на работещите в дома си работници и домашна прислуга./рат.1949 г. ДВ, бр.207/1949 г., в сила от 29.12.1950 г., обн. ДВ, бр.45/ 1997 г./

29. КОНВЕНЦИЯ № 38 от 1933 г. относно задължителната осигуровка инвалидност на работниците в земеделските предприятия./рат.1949 г. ДВ, бр.207/1949 г., в сила от 29.12.1950 г., обн. ДВ, бр.45/1997 г./

30. КОНВЕНЦИЯ № 39 от 1933 г. относно задължителната осигуровка смърт на работниците в индустриалните и търговските предприятия, на тези от свободните професии, както и на работещите в дома си работници и домашната прислуга.

 /рат.1949 г. ДВ, бр.207/1949 г., в сила от 29.12.1950 г., обн. ДВ, бр.45/1997 г./

31. КОНВЕНЦИЯ № 40 от 1933 г. относно задължителната осигуровка смърт на работнициците в земеделските предприятия./рат.1949 г. ДВ, бр.207/1949 г.,в сила от 29.12.1950 г. обн. ДВ, бр.45/1997 г./

32. КОНВЕНЦИЯ № 42 от 1934 г. относно обещетенията при професионални болести./рат. 1949 г. ДВ, бр.207/1949 г., в сила от 29.12.1950 г., обн. ДВ, бр.44/1997 г./

33. КОНВЕНЦИЯ № 43 от 1934 г. относно работното време в стъкларските предприятия за автоматично преработване на стъкло./рат.1949 г. ДВ, бр.207/1949 г., в сила от 29.12.1950 г., обн. ДВ, бр.36/1997 г./

34. КОНВЕНЦИЯ № 44 от 1934 г. относно осигуряване на обезщетения и помощи на останалите в принудителна безработица./рат.1949 г. ДВ, бр.207/1949 г.,в сила от

29.12.1950 г., обн. ДВ, бр.44/1997 г./

35. КОНВЕНЦИЯ № 45 от 1935 г. относно наемането на жени на подземни работи в мини от всякакъв вид./рат.1949 г. ДВ, бр.207/1949 г., в сила от 29.12.1950 г., обн. ДВ, бр.39/1997 г./

36. КОНВЕНЦИЯ № 49 от 1935 г. относно намаление на работното време в стъкларските фабрики за шишета./рат.1949. ДВ, бр.207/1949 г., в сила от 29.12.1950 г., обн. ДВ, бр.39/1997 г./

37. КОНВЕНЦИЯ № 52 от 1936 г. относно платените годишни отпуски./рат.1949 г.  ДВ, бр.207/1949 г., в сила от 29.12.1950 г.,обн. ДВ, бр.37/1997 г./

38. КОНВЕНЦИЯ № 53 от 1936 г. относно минималната професионална подготовка на капитаните и офицерите от търговското корабоплаване./рат.1949 г. ДВ, бр.207/1949 г., в сила от 29.12.1950 г., обн. ДВ, бр.39/1997 г./

39. КОНВЕНЦИЯ № 55 от 1936 г. относно задълженията на корабопритежателя при болест или злополука на моряците./рат.1949 г. ДВ, бр.207/1049 г., в сила от 29.12.1950 г. обн. ДВ, бр.39/1997 г./

40. КОНВЕНЦИЯ № 56 от 1936 г. относно осигуровката болест при моряците./рат.1949 г. ДВ, бр.207/1949 г., в сила от 29.12.1950 г. обн. ДВ, бр.39/1997 г./

41. КОНВЕНЦИЯ № 62 от 1937 г. относно техническата безопасност/строителство/. /рат. 1949 г. ДВ, бр.207/1949 г., в сила от29.12.1949 г. обн. ДВ, бр.38/1997 г./

42. КОНВЕНЦИЯ №  68 от 1946 г. относно прехраната и сервирането/екпажи на корабите./рат.1949 г. ДВ, бр.207/1949 г., в сила от 29.06.1949 г. обн. ДВ, бр.39/1997 г./

43. КОНВЕНЦИЯ № 69 от 1946 г. относно свидетелството за професионална правоспособност на  готвачите на корабите./рат.1949 г. ДВ, бр.207/1949 г., в сила от

22.04.1953 г. обн. ДВ, бр.39/1997 г./

44. КОНВЕНЦИЯ № 71 от 1946 г. относно пенсиите на моряците. /рат.1949 г. ДВ, бр. 207/1949 г., в сила от 10.10.1962 г. обн. ДВ, бр.39/1997 г./

45. КОНВЕНЦИЯ № 73 от 1946 г. относно медицинския преглед на моряците./рат.1949 г. ДВ, бр.207/1949 г., в сила от 17.08.1955 г. обн. ДВ, бр.39/1997 г./

46. КОНВЕНЦИЯ № 77 от 1946 г. относно медицинския преглед на юношите/индустрия/. /рат. 1949 г. ДВ, бр.207/1949 г. в сила от 29.12.1950 г. обн. ДВ, бр.38/1997 г./

47. КОНВЕНЦИЯ № 78 от 1946 г. относно медицинския преглед на юношите/неиндустриални дейности /рат. 1949 г. ДВ, бр.207/1949 г., в сила от 29.12.1950 г. обн. ДВ, бр.38/1997 г./

48. КОНВЕНЦИЯ № 79 от 1946 г. относно нощния труд на юношите/неиндустриални дейности /рат. 1949 г. ДВ, бр.207/1949 г. в сила от 29.12.1950 г. обн. ДВ, бр. 38/1997 г./

49. КОНВЕНЦИЯ № 80 от 1946 г. относно ревизиране на заключителните разпоредби. /рат. 1955 г. ДВ, бр.54/1955 г. в сила от 7.11.1955 г. обн. ДВ, бр.45/1997г/

50. КОНВЕНЦИЯ № 81 от 1947 г. относно инспекцията по труда. /рат. 1949 г.     ДВ, бр.207/1949 г. в сила от 29.12.1950 г. обн. ДВ, бр.43/1997 г./

51. КОНВЕНЦИЯ № 87 от 1948 г. относно профсъюзната свобода и защита правото на организиране. /рат. 1959 г. ДВ, бр.19/1959 г. в сила от 8.06.1960 г. обн. ДВ, бр.35/1997 г.

52. КОНВЕНЦИЯ № 94 от 1949 г. относно трудовите клаузи/административни договори/. /рат. 1955 г. ДВ, бр.54/1955 г. в сила от 7.11.1956 г. обн. ДВ, бр.36/1997 г./

53. КОНВЕНЦИЯ № 95 от 1949 г. относно закрилата на работната заплата. /рат. 1955 г. ДВ, бр.54/1955 г. в сила от 7.11.1956 г. обн. ДВ, бр.37/1997 г./

54. КОНВЕНЦИЯ № 98 от 1949 г. относно правото на организиране и на колективно договаряне. /рат. 1959 г. ДВ, бр.19/1959 г., в сила от 8.06.1960 г., обн.  ДВ, бр.35/1997 г./

55. КОНВЕНЦИЯ № 100 от 1951 г. относно равенството във възнаграждението. /рат. 1955 г. ДВ, бр.54/1955 г., в сила от 7.11.1956 г. обн. ДВ, бр.35/1997 г./

56. КОНВЕНЦИЯ № 105 относно премахването на принудителния труд. /обн. ДВ, бр.79 от 10.07.1998 г./

57. КОНВЕНЦИЯ № 106 от 1957 г. относно седмичната почивка/търговия и канцеларски служби/. /рат. 1960 г. ДВ, бр.46/1960 г., в сила от 22.07.1961 г. обн. ДВ, бр. 36/1997 г./

58. КОНВЕНЦИЯ № 108 от 1958 г. относно удостоверенията за самоличност на моряците. /рат. 1976 г. ДВ, бр.33/1976 г. в сила от 26.01.1978 г. обн. ДВ, бр.36/1997 г.

59. КОНВЕНЦИЯ № 111 от 1958 г. относно дискриминацията в областта на труда и професиите. /рат. 1960 г. ДВ, бр.46/1960 г. в сила от 22.07.1961 г. обн. ДВ,  бр.35/1997 г./

60. КОНВЕНЦИЯ № 113 от 1959 г. относно медицинския преглед на рибарите. /рат.1961 г. ДВ, бр.8/1961 г. в сила от 2.03.1962 г. обн. ДВ, бр.43/1997 г./

61. КОНВЕНЦИЯ № 116 от 1961 г. относно ревизиране на заключителните разпоредби. /рат. 1969 г. ДВ, бр.59/1969 г. в сила от 3.10.1969 г. обн. ДВ, бр.45/1997 г./

62. КОНВЕНЦИЯ № 120 от 1964 г. относно хигиената в търговията и канторите. /рат. 1965 г. ДВ, бр.87/1965 г. в сила от 29.03.1966 г./

63. КОНВЕНЦИЯ № 124 от 1965 г. относно медицинския преглед на юношите/подземни работи/. /рат.1969 г. ДВ, бр.59/1969 г. в сила от 3.10.1969 г./

64. КОНВЕНЦИЯ № 127 от 1967 г. за максимално допустимите тежести за понасяне от един работник. /рат.1978 г. ДВ, бр.40/1978 г. в сила от 21.06.1979 г./

65. КОНВЕНЦИЯ № 138 от 1973 г. относно минималната възраст. /рат. 1980 г. ДВ, бр.13/1980 г. в сила от 23.04.1981 г. обн. ДВ, бр.38/1997 г./

66. КОНВЕНЦИЯ № 144 относно тристранните консултации за насърчаване прилагането на международните трудови норми, приета от Международната конференция на труда. /рат. 1998 г. обн. ДВ, бр.52/1998 г. в сила от 8.05.1998 г. обн.  ДВ, бр.56/1999 г./


още по темата можете да намерите на сайта на МОТ